Asociația cultural-educativă Ambasadorii prieteniei

Proiecte

INCLUDEME “Medii digitale incluzive destinate asigurării unei educaţii de înaltă calitate pentru persoane dezavantajate şi cu dizabilităţi” 

Proiectul vizează problemele centrale ale accesibilităţii şi incluziunii educaţiei, propune intervenţii tehnologice avansate adresate cu precădere elevilor&studenţilor dezavantajaţi şi cu dizabilităţi şi doreşte să contribuie la echiparea cadrelor didactice şi altor persone interesate cu aptitudini şi cunoştinţe relevante. 

Beneficiarii vizaţi sunt: elevi şi studenţi cu dizabilităţi (fizice sau intelectuale) sau dezavantajaţi socio-economic sau cultural; familiile lor; profesorii şi conducătorii instituţiilor de educaţie de toate nivelurile; şcoli, universităţi; asociaţii care lucrează cu/pentru aceste persoane; autorităţi din domeniile vizate.

Proiectul a început în ianuarie 2021, va dura 3 ani şi este co-finananţat de Comisia Europeană prin Erasmus+ (621547-EPP-1-2020-1-RO-EPPA3-IPI-SOC-IN).

Obiectivul proiectului: producerea şi implementarea unor practici educaţionale incluzive din punct de vedere educaţional, economic, social şi cultural prin introducerea inovaţiilor digitale   în medii customizabile şi centrate pe elev/utilizator şi prin folosirea capabilităţilor şi facilităţilor create prin tehnologii informaţionale accesibile şi abordări de tip gaming.

Proiectul INCLUDEME este format din 8 domenii de lucru:

 • WP1 Analiza nevoilor beneficiarilor
 • WP2 Organizarea activităţilor de pilotare
 • WP3 Management
 • WP4 Platformă şi & instrumente accesibile
 • WP5 Asigurarea şi controlul calităţii
 • WP6 Evaluare şi pilotare
 • WP7 Crearea unei comunităţi de utilizatori, diseminare şi obţinerea unui impact
 • WP8 Transferabilitatea rezultatelor

 Asociaţia “Ambasadorii prieteniei este implicată cu precădere în identificarea potenţialilor piloţi ai materialelor create şi în testarea efectivă a resurselor respective, inclusiv comunicarea susţinută cu piloţii, formarea/consilierea lor şi transmiterea rezultatelor în comunitate.

Advanced Technology Systems din Târgovişte /ATS  este liderul proiectului şi coordonează realizarea platformei INCLUDEME.

WP1 Analiza de nevoi este coordonată de BIBA – Bremer institute fuer Produktion und Logistik an der Universität Bremen şi urmăreşte să identifice toate nevoile specifice ale grupurilor ţintă pentru a realiza metodologii, bune practici şi tehnologii şi pentru facilitarea implicării susţinute şi incluziunea sustenabilă a elevilor cu dizabilităţi şi dezavantajaţi în diverse contexte educaţionale.

Principalele obiective ale WP1

 • Analizarea nevoilor grupurilor ţintă în ceea ce priveşte abordările şi tehnologiile noi pentru a putea pune în funcţiune platforma şi instrumentele specifice WP4.
 • Utilizarea unui set de tehnologii care satisfac nevoile specifice ale beneficiarilor vizaţi şi care încurajează implicarea de durată şi motivarea spre învăţare a persoanelor cu dizabilităţi şi dezavantajate.
 • Evaluarea accesibilităţii mijloacelor existente pentru a asigura accesul egal şi incluziv la educaţie.  
 • Evaluarea nevoilor specifice ale profesorilor şi liderilor din educaţie în ceea ce priveşte cunoştinţele, competenţele şi resursele necesare utilizării materialelor realizate în cadrul acestui proiect.

 WP2 Organizarea activităţilor de pilotare este coordonată de PA College Limited din Cipru  şi urmăreşte configurarea pilotării de către tineri cu dizabilităţi şi dezavantajaţi, alţi elevi-studenţi, profesori, decidenţi din educaţie, asociaţii etc. într-un efort de maximizare a adoptării tehnologiilor şi bunelor practice create în cadrul proiectului pe scară largă.

Principalele obiective ale WP2

 • Selecţia grupurilor ţintă primare şi secundare şi a persoanelor-entităţilor care vor pilota noile materiale/resurse în WP6.
 • Stabilirea instrucţiunilor pentru pilotare şi a programului destinat fiecărui grup ţintă (elevi cu dizabilităţi sau dezavantajaţi, alţi elevi, profesori, alţi beneficiari) sau grupurilor mixte.
 • Furnizarea unui plan de pilotare pentru desfăşurarea lucrului în WP6. Acesta va include modele pentru diverse activităţi: focus grupuri, ateliere, sesiuni de formare.
 • Elaborarea elementelor necesare pentru evaluarea performanţei programului de pilotare.  Se vor defini obiective SMART pentru a alinia activităţile de pilotare cu obiecti proiectului  şi se vor colecta date pe baza indicatorilor definiţi drept dezirabili pe durata proiectului.

 WP4 este coordonată de Advanced Technology Systems din Târgovişte (ATS) şi urmăreşte producerea unui set de instrumente de învăţare care să ajute la construirea de experienţe customizate bazate pe jocuri pentru tinerii cu dizabilităţi şi dezavantajaţi.

 Principalele obiective ale WP4

·         Proiectarea platformei multilingvistice INCLUDEME care va permite utilizarea în învăţare a mai multor tehnologii existente şi moderne.

·         Realizarea principalelor componente ale platformei:

 • Groapa de nisip” care integrează un instrument pentru crearea de metode de învăţare bazate pe jocuri şi de spaţii de învăţare colaborative (co-creativitate, co-creare şi co-design pentru experienţe de învăţare paticipativă şi motivantă).
 • Jocuri care vor îmbunătăţi implicarea pe termen lung şi motivaţia învăţării în rândul elevilor cu dizabilităţi şi dezavantajaţi.  
 • Instrumente analitice care vor oferi o imagine a experienţei utilizatorilor şi implicării lor în activităţile de învăţare.
 • Colecţia de resurse tehnice pentru gestionarea jocurilor şi metodelor de învăţare gamificată realizate în proiect.
 • Centru de resurse de învăţare care va consolida educaţia incluzivă şi prin accesul larg la materialele respective.
 • Punct de infomare/orientare pentru utilizarea elementelor platformei tools şi acces la asistenţă tehnică.  
 • Realizarea şi integrarea elementelor de accesibilitate pentru creşterea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi  în procesele de creaţie şi planificare şi pentru facilitarea accesului la resursele şi instrumentele de învăţare:
 • Creşterea capacităţii unui instrument online de a sprijini anumite nevoi identificate în WP1.
 • Implementarea accesibilităţii în privinţa instrumentului pentru crearea de experienţe de învăţare bazate pe jocuri.   
 • Implementarea accesibilităţii pentru jocurile digitale. 

WP6 Evaluarea şi pilotarea sunt coordonate de PA College Limited (PAC) din Cipru şi urmăreşte pregătirea, realizarea şi evaluarea resurselor tehnologice vizate în proiect, inclusiv pregătirea mediului, implicarea utilizatorilor, dezvoltarea cazurilor de pilotat şi colectarea şi interpretarea rezultatelor. 

Principalele obiective ale WP6

 • Urmărirea şi coordonarea activităţilor de pilotare care se vor desfăşura cu toate părţile interesate.
 • Planificarea activităţilor şi desfăşurarea lor (testarea efectivă).
 • Organizarea sesiunilor în care elevii-studenţii vor folosi instrumentele şi resursele de învăţare create. Sesiunile de formare urmăresc pregătirea profesorilor şi formatorilor pentru a utiliza efectiv instrumentele şi resursele din proiect şi îmbogăţirea metodelor de predare şi învăţare pentru o educaţie incluzivă şi accesibilă.  

WP7 Crearea unei comunităţi de utilizatori, diseminarea şi obţinerea unui impact sunt coordonate de Universitatea Thessaly din Grecia şi urmăresc difuzarea scopului şi rezultatelor proiectului în rândul unui public cât mai divers şi mai numeros.

Principalele obiective ale WP7

 • Stabilirea strategiei şi planului de comunicare şi diseminare şi realizarea materialelor necesare care se vor baza pe identitatea proiectului. 
 • Realizarea website-ului.
 • Coordonarea promovării obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului în principalele canale social media pentru crearea unei comunităţi care să antreneze toţi actorii interesaţi (şi comunităţi locale) şi să le menţină implicarea pe toată durata proiectului.

WP8 Transferabilitatea rezultatelor este coordonată de Hands Free Computing (Ireland) Limited/HFC şi urmăreşte definirea şi desfăşurarea activităţilor şi procedurilor necesare pentru asigurarea transferării eficiente a metodelor şi soluţiilor tehnice experimentate în proiect, în orice alt stat al UE pentru beneficiul întregii societăţi.

Principalele obiective ale WP8

 • Facilitarea transferului de cunoştinţe şi exploatarea modelelor de educaţie incluzivă şi accesibilă.  
 • Elaborarea unei strategii de valorificare care se bazează pe cazurile folosite în proiect şi care ar permite continuarea practicilor începute în proiect dincolo de finalul lui şi implementarea rezultatelor proiectului de către noi utilizatori.
 • Valorificarea experienţelor de învăţare din INCULDEME de către organizaţii educaţionale şi părţi interesate.
 • Promovarea colaborării cu actori din educaţie/programe educaţionale.

Screenshot 2018-04-04 08.38.42

Zidurile au apărat oamenii, acum oamenii apără zidurile! Lobby și advocacy în cetatea Târgoviștei

1.04.2018 – 31.03.2019

Finanțator: Fondul pentru Inovare civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijjinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries.

Scopul proiectului:
Mobilizarea / Solidarizarea comunității și a autorităților locale pentru protejarea și valorificarea patrimoniului istoric al orașului Târgoviște

Obiective:
O1 Cunoasterea situației clădirilor istorice și a monumentelor aflate în pericol, precum și a cadrului juridic existent pentru protejarea acestora de către întreaga comunitate
O2 Familiarizarea târgoviștenilor cu activitățile de lobby și advocacy/ elaborarea și pilotarea unor proceduri-instrumente de protecție civică, lobby și advocay (inclusiv reglementări juridice) pentru salvarea monumentelor și a clădirilor aflate în pericol
O3 Formarea competențelor pentru acțiuni de lobby și advocacy în rîndul participanților direcți

https://lobbyandadvocacy.weebly.com/

Succesul care inspiră – mentorat pentru elevii de liceu

aprilie – octombrie 2015

Finanțator: Consiliul Județean Dâmbovița

Elevii de la C.N. “Const. Carabella”, Liceul de arte “Bălașa Doamna”, Colegiul Economic “Ion Ghica”, C.N. “Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște și C.N. “Nicolae Titulescu” din Pucioasa au cunoscut profesioniști de succes din domeniile: antreprenoriat, turism, muzică, artă plastică, educație, publicitate, muzeologie, cultură tradițională etc. și au vizitat locuri unice din România (Viscri, Alțâna, Sighișoara, Muzeul Țăranului Român ș.a.). Elevii participanți la excursia de studiu din zona bisericilor fortificate au fost impresionați de bogăția resurselor din localitățile vizitate și de modul în care locuitorii le-au valorificat. Elevii care au mers la Universitatea Alternativă din București au căzut pe gânduri cu privire la abordarea practică și pragmatică a educației. Cei care au studiat motive tradiționale românești la Atelierul de culoare al Mihaelei Melehat s-au bucurat de ocazia de a picta pe pridvorul unei biserici brâncovenești. Și au fost și alte activități și întâlniri speciale (irlandezul Peter Hurley stabilit acum 21 de ani în România i-a făcut pe adolescenţii români să simtă mai româneşte, artiştii participanţi la Festivalul George Enescu ne-au convins că muzica clasică este o bucurie pentru toată lumea etc.).

Elevi tutori pentru aria curriculară matematică și științe

decembrie 2013 – mai 2014

Elevi din clasele X-XII de la CN Const. Carabella, CN Ienăchiță Văcărescu și Colegiul Economic Ion Ghica din Târgoviște au facilitat învățarea unor colegi care doreau să obțină rezultate bune la testele sumative, olimpiade sau examenul de bacalaureat. Pe lângă faptul că și-au făcut noi prieteni, elevii tutori au înțeles legătura dintre tipurile de inteligență, stilurile de învățare și performanțele școlare și s-au simțit ei înșiși mai bine pregătiți pentru abordarea provocărilor academice pe care le vizează.

Voluntariat pentru o viata mai bună (Proiect Comenius Regio cu regiunea Martfu din Ungaria)

Octombrie 2011 – iulie 2013

Partenerii locali: CCD Dâmbovița, Școala gimnazială “I. Alexandru Brătescu-Voinești”, Colegiul Economic “Ion Ghica”

Profesorii și alți actori din comunitate au participat la seminarii despre diferite aspecte ale fenomenului de voluntariat. Profesorii din instituțiile partenere au făcut vizite în Ungaria. Elevii au desfășurat activități și proiecte concrete de voluntariat în Târgoviște și alte localități

http://voluntariatcomeniusregio.wordpress.com/

Împarte o carte! Câștigă un prieten!

Mai 2013

Elevi de la școlile din Târgoviște au donat cărți pentru colegii lor de la Școala “Iosif Gabrea” din Văleni Dâmbovița.

Puteti vedea detalii despre campanie  si pe pagina noastra de facebook:

https://www.facebook.com/ambasadoriiprieteniei?hc_location=timeline

Măsurarea temperaturii drepturilor omului în școală

3-10 decembrie 2012

Elevii, profesori și părinți au privit situația drepturilor omului din 7 școli din oraș prin “ochelarii” unui chestionar conceput de către Amnesty International.

https://maps.google.de/maps/ms?msid=215938002144260531853.0004ce0d5bbba6f3d29bb&msa=0&ll=57.984808,11.821289&spn=17.641252,39.506836

Harta creativității județului Dâmbovița – instrument de formare culturală și antreprenorială a elevilor de liceu

Aprilie – noiembrie 2012

Elevii au intervievat câțiva artiști și întreprinzători din județul Dâmbovița și au participat la seminarii și ateliere de dezvoltare personală ș.a. pentru a înțelege cum se poate ajunge de la o idée la un obiect util, frumos sau, pur și simplu, vandabil.

http://hartacreativitatii.wordpress.com/

Deliberarea in democratie

August 2007 – decembrie 2010

Elevi de liceu din Târgoviște, Găești și zona Washington D.C. au analizat principiile democrației în cîteva situații concrete și au susținut și argumentat soluții pentru rezolvarea unor probleme controversate (drepturile minorităților și ale imigranților, exprimarea urii în public, violența domestică, jocurile video violente, votul obligatoriu etc.).

www.deliberating.org

Reţea de şcoli democratice – pregătire pentru asigurarea calităţii în educaţia pentru cetăţenie democratică

(septembrie 2008 – august 2009)

Finanțatori: Consiliul Europei și Ambasada SUA

Opt şcoli din judeţ au fost provocate să creeze o cultură democratică la nivelul instituţiilor lor. Echipe de cadre didactice şi manageri au conceput şi implementat proceduri de autoevaluare şi o politică de dezvoltare instituţională în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică. Ghidul de bune practici poate fi consultat la secțiunea Publicații.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: