Asociația cultural-educativă Ambasadorii prieteniei

Profesioniști dâmbovițeni în domeniul științei și tehnicii

AntonescuProf. dr. ing. Napoleon Antonescu s-a născut pe 20 octombrie 1934, în com. Ederile, jud.Dâmboviţa. După absolvirea şcolii Medii Tehnice de Petrol din Moreni-Dâmboviţa a urmat cursurile Institutului de Petrol şi Gaze din Bucureşti obţinând în 1957 Diploma de ”Inginer mecanic de petrol”. În 1970 a susţinut teza de doctorat: ”Cercetări asupra construcţiilor lanţurilor cu role şi zale scurte folosite la transmisiile instalaţiilor de foraj”. Între 1959-1976 a urcat treptele ierarhiei universitare devenind profesor din anul 1976. Între 1970-1979 a fost decan al Facultăţii de Maşini şi Utilaj Petrolier, prorector (1979-1987 şi 1992-1996), rector (1996-2004) şi rector onorific (din 2004) al Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti. A publicat, ca autor sau coautor, 18 cărţi, 230 de articole în reviste şi volume de specialitate, 13 brevete de invenţie şi a condus sau participat la realizarea a peste 150 contracte de cercetare ştiinţifică. A fost membru fondator şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor (1996-2004),vicepreşedinte şi prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tribologie  (din 1978).
(http://www.astr.ro/membri/antonescu-napoleon_309)

 

BanicaIon D. Bănică s-a născut pe 4 martie 1940, la Găeşti, jud. Dîmboviţa, este absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti, specializarea Telecomunicaţii (1961); doctor inginer (1972) cu teza de doctorat intitulată „Circuite pentru pentru reducerea distorsiunilor liniare în transmisiunile telefonice şi de date”; profesor (1990-2006) la Universitatea Politehnica din Bucureşti.A efectuat studii şi cercetări în domeniile transmisiunilor de date şi al comunicaţiilor mobile. A publicat 18 cărţi şi peste 35 de articole în ţară şi în străinătate. A primit premiul Traian Vuia (1984) al Academiei Române. Este membru al The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) din 1990 şi preşedinte al IEEE Romania Section – Communications Society Chapter.
(http://www.astr.ro/membri/banica-ion_73 )

BerbenteDr. ing. Corneliu Berbente s-a născut pe 8 august 1937 în com. Stavropoleos, jud. Dambovita. Profesor universitar, disciplinele: Dinamica gazelor şi aerotermochimia, Metode numerice de calcul, Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UPB; Dr. inginer în Aerodinamică (1970), Conducător de doctorat (1986); membru al American Mathematical Society (1986-prezent). Membru corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (1996-prezent); branch director; Premiul “Aurel Vlaicu” al Academiei Române (1981). Specilizări: Stanford University (1970 – 1971); Virginia Polytechnic Institute and State University (1976). Colaborări cu: Forschunszentrum Karlsruhe; Washington State University; Rhein.-Westf.Technische Hochschule Aachen; Université Catholique de Louvain; Technische Universität Darmstadt. Funcţii academice deţinute: prorector UPB (2002-2008); decan Facultatea de Inginerie Aerospaţială (1981-1989; 2000-2004); şef Catedra de Ştiinţe aerospaţiale “E.Carafoli” (2004-2008). Publicaţii de specialitate: articole ştiinţifice-92 (22 în reviste de prestigiu din străinătate: S.U.A., Anglia, Germania, Italia); monografii-4; manuale-14. Contracte de cercetare ştiinţifică (responsabil)- 33, dintre care 3 contracte internaţionale; Patente:Kolbenmotor, Patentschrift DE 4136223 C1(1991), Instalaţie pentru încălzirea aerului în motoare cu reacţie, Nr. 108268 B1, Romania 1993.
(http://www.astr.ro/membri/berbente-corneliu_80)

EremiaDr. ing. Mircea Eremia s-a născut pe 4 octombrie 1940 la Târgovişte; este absolvent al Inst. Politehnic Bucureşti (1968), specializarea electroenergetică; doctor inginer (din 1977) cu teza Stabilitatea la mici perturbaţii a sistemelor electroenergetice; profesor (din 1992) la disciplinele Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice, Dinamica Sistemelor Electroenergetice etc.; şef al Catedrei de Sisteme Electroenergetice din Universitatea “Politehnica” Bucureşti (UPB); profesor invitat la FP-Mons (1992, 1994), EPF-Lausanne (1993, 1994), INP-Grenoble (2005); premiul “Constantin Budeanu” al Academiei Române (2000) pentru cartea “Réseaux Electriques. Aspects actuels”; IEEE Senior Member (2000), membru al Power Systems Dynamic Performance Committee (din 2002) al IEEE; Preşedinte al IEEE Romania PES Chapter (din 2001) şi Reprezentantul Chapterelor din IEEE Regiunea 8 – Europa Centrală şi de Sud (din 2005); Distinguished Member al CIGRE (2004), membru al Comitetului de studii pentru HVDC şi Electronică de Putere (din 1996).
(http://www.energynomics.ro/ro/profesionisti/mircea-eremia/ )

RaicuProf. univ. em. dr. ing. Șerban Raicu
Dupa ce a absolvit (in 1957) cursurile Liceului Ienachita Vacarescu din Targoviste si Politehnica bucuresteana (1962), a devenit cadru didactic, incepand cu functia de preparator la Facultatea de Transporturi din cadrul UPB. Din 1988 este profesor universitar si conducator de doctorat. In perioada 1996 – 2004 a fost prorector al Universitatii Politehnica din Bucuresti, coordonator al activitatii de cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare.
A predat, inca de la intrarea in invatamantul tehnic superior, disciplinele Teoria informatiei si coduri, Sisteme de transport, Logistica transporturilor (studii aprofundate), Fluxuri de trafic (master), Logistici integrate (master), Strategia dezvoltarii sistemelor de transport, informatica si cibernetica in transporturi, Analiza economica si sisteme informatice de conducere, Conducerea intreprinderilor de transport, Modelare matematica a proceselor de transport. Performantele sale din domeniu au fost confirmate inca prin teza de doctorat (1973) cu titlul „Cercetari privind stabilirea parametrilor optimi ai statiilor de triaj in vederea mecanizarii si automatizarii statiilor de triaj din Romania“.
Prof. Șerban Raicu a realizat, de asemenea, studii privind dezvoltarea integrata a modurilor de transport si de amenajare a teritoriului, fiabilitatea retelelor de transport, managementul energiei in transporturi, promovarea mobilitatii urbane durabile in municipiul Bucuresti, solutii interdisciplinare convergente in amenajarea teritoriului si in structurarea sistemului de transport, orientate spre dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii, incurajarea preluarii intermodale a marfurilor la transportul fluvial si descongestionarea coridoarelor de transport prin sporirea intermodalitatii Dunarii, managementul riscului in cadrul unui sistem de centralizare electronica a statiilor de cale ferata.
Este membru fondator si actual vicepresedinte al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania (ASTR), este membru al Biroului Executiv al AGIR, membru corespondent al Academiei de Stiinte Romano-Americane, membru in Technical Committee on Transportation Systems of IFAC, membru in Comisia de orientare strategica a cercetarii pentru transporturi, amenajarea teritoriului si constructii a Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, membru al Comisiei de Stiinte Ingineresti a CNCSIS, vicepresedinte al Asociatiei pentru Continua Dezvoltare a Transportului Urban (CODATU Romania).
(http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-19-2015/prof-univ-em-dr-ing-serban-raicu-la-75-de-ani_5009.html)

Nicolae VasileProf. ing. Nicolae Vasile s-a născut pe 16 iunie 1954 la Ludești, jud. Dâmbovița, este cercetător, inventator, profesor universitar, prozator și poet. Este membru al Academiei de Științe Tehnice din România.
A obținut doctoratul în1985 la Institutul Politehnic din Bucureşti. După absolvirea studiilor universitare tehnice şi-a desfăşurat activitatea în cercetare (1979-2010) la Instit. de Cercetări Electrotehnice (ICPE) din Bucureşti, unde a ajuns la funcţia de dir. general (1992-2005). Din 2010 este prof. la Universitatea Valahia din Târgovişte. A debutat ca publicist prin editorialele-eseu ale revistei Lucrările ICPE (1998-2001). Dintre acestea „Despre valoare”, ”Despre eficienţă”, „Despre politică”, „Despre şanse”, „Despre imagine”. A fondat Ed. Electra, care pe lângă colecţiile tehnice a publicat şi o colecţie de literatură beletristică. Prin experienţa de viaţă şi activitate a dobândit o cunoaştere profundă a mediului spitalelor şi din cercetare-inovare, ceea ce a şi constituit sursele de inspiraţie pentru lucrările literare publicate. Debutul literar în volum a fost romanul „Punctul de sprijin” publicat de Ed. Mediamira din Cluj-Napoca în anul 2000. Ediţia a doua apărut în 2007 la Ed. AGIR. Este un roman autobiografic având ca personaj central mama, un adevărat punct de sprijin spiritual pentru copiii săi. A urmat romanul „Echilibrul marinarului”, în anul 2006, o comparaţie între omul dinainte şi după 1989 în societatea românească. Eseul filozofic „Reinventarea omului”, publicat în anul 2011 la Ed. Bibliotheca, propune un model triunghiular al evoluţiei vieţii omului utilizând perspectiva interdisciplinară, inclusiv prin metode fizico-matematice. Premiul „Costache Olăreanu” pentru eseistică literară al Soc. Scriitorilor Târgovişteni pentru „Reinventarea omului” (2012). Membru al Soc. Scriitorilor Târgovişteni (2010). (https://agentiaizvordecultura.wordpress.com/2014/03/01/nicolae-vasile/)

TeleaArhitect Vasile Țelea
S-a născut în 1943, la Târgovişte. Cursurile Şcolii Generale şi pe cele liceale le-a urmat în oraşul Tg. Neamţ. Este diplomat arhitect al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, din anul 1966. La examenul de diplomă a avut ca temă Valorificarea centrului istoric din Târgovişte, îndrumător fiind prof. arh. Richard Bardenache.
A lucrat la diferite institute de proiectare din ţară şi din Bucureşti (unde a participat la construirea respectiv restaurarea multor edificii), a participat la realizarea unor importante lucrări (inclusiv colaborînd cu Carpați Proiect, proiectînd Ambasada României la Cairo – 1997) şi, în paralel, s-a preocupat de structurarea unor sinteze asupra arhitecturii din România, publicând o lucrare cuprinzătoare a arhitecţilor ce au activat în ultimi 130 de ani și un dicționar de arhitectură a secolului XX.
În prezent, participă la redactarea viitorului Dicţionar al constructorilor din România, ce va fi editat sub egida Academiei Române, coordonat de inginerul Nicolae Noica.
(https://culturadesambata.ro/ioan-n-radu-oamenii-de-ieri-si-de-azi-ai-targovistei-arhitect-vasile-telea/ )

BurzoEmil Burzo s-a născut pe 30 iulie 1935 la Moreni, jud. Dâmboviţa, este fizician şi inginer. Membru titular – 14 ianuarie 2009 (membru corespondent – 21 iulie 2003). Preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (din 2010). Absolvent al Facultății de Fizică din cadrul Universității ,Babeș-Bolyai” (1969) și al Facultății de Mecanică a Universității Tehnice din Cluj (1958). În 1970 și-a luat doctoratul în fizică la Universitatea din Timișoara. A ocupat diferite funcții: inginer la uzinele ,,Carbochim” din Cluj (1958–1963); inginer la serviciul tehnic și lector asociat la Universitatea ,,Babeș-Bo1yai” din Cluj; cercetător științific la Institutul de Fizică Atomică și la Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor din București (1969–1990), profesor la Facultatea de Fizică a Universități ,,Babeș-Bolyai” (din 1990) și decan al Facultății de fizică (1992–2000). Este director al Centrului de Excelență ,,Fizica Corpului Solid” din cadrul universității clujene. Conduce pregătirea prin doctorat în specialitățile Fizica corpului solid (fizicieni) și în Știința materialelor (ingineri). A fost invitat, în calitate de profesor, la Universitatea „J. Fourier” din Grenoble și la Universitatea ,,Carnegie-Mellon” din Pittsburg. A susținut prelegeri la universități din Austria, China, Franța, Germania, Olanda, Polonia, Rusia, Spania, S.U.A. etc., precum și lecții invitate la conferințe internaționale. În activitatea științifică a obținut rezultate cu caracter prioritar pe plan internațional, printre care menționăm: evidențierea efectelor vecinătății atomice locale asupra momentelor magnetice 3d, elaborarea unui model al magnetismului indus prin câmpul de schimb, evidențierea momentelor efective induse de temperatură în cazul metalelor 3d, precum și efecte de blocare a fluctuațiilor de spin de către câmpul intern, evidențierea rolului interacțiunilor de schimb asupra gradului de itineranță a metalelor 3d etc. A studiat structurile electronice ale compușilor pământurilor rare cu metale din grupa 3d și a justificat polarizările negative ale stărilor delocalizate 4d și 5d etc. A studiat noi tipuri de materiale folosite ca elemente de memorie. A elaborat și a studiat proprietățile fizice a peste 150 de noi sisteme de aliaje, compuși intermetalici sau materiale supraconductoare și a dezvoltat modele care să justifice comportările fizice ale acestora. Aceste studii au condus la evidențierea aplicabilității în tehnică a unor noi tipuri de materiale magnetice. Rezultatele cercetărilor se regăsesc în 510 de lucrări științifice, majoritatea apărute în reviste intonaționale. A publicat 24 de cărți în edituri de prestigiu din țară și 18 în străinătate. Lucrările științifice elaborate sunt frecvent citate în literatura științifică, iar rezultatele cercetărilor sunt reproduse în manuale și volume de specialitate apărute pe plan internațional. Președinte al Comisiei de Știința Materialelor a Academiei Române, președinte al Asociației Române de Știința Materialelor, al Societății Române de Materiale Magnetice, vicepreședinte al Societății Române de Fizică, membru în Consiliul Uniunii Balcanice de Fizică, Felow la Institute of Physics (Marea Britanie); editor la Editura Springer Verlag (Germania). Face parte din comitete de redacție ale unor reviste internaționale. Doctor honoris causa al Universității de Vest din Timișoara (2004), Universității “Ovidius” din Constanța (2005), Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2006), Universității “Valahia” din Târgoviște (2008), Universității din Oradea (2011), Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș (2013). Este Felow al Institutului de Fizică din Marea Britanie (1994). A fost distins cu Premiul „Dragomir Hurmuzescu” al Academiei Române (1971), Premiul de Excelență ,,Opera Omnia” al Ministerului Educației și Cercetării (2000), Premiul Academiei Maghiare (2001), Premiul „Grigore Moisil” pentru științe exacte acordat de Marea Lojă Masonică din România (2013), Ordinul Național ,,Serviciul Credincios” în grad de Comandor (2000), Ordinul pontifical „San Gregorius Magni” în grad de Cavaler acordat de Papa Francisc (2012), „Crucea Transilvană” conferită de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului (2015), Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (2015). Este “Senior al cetății” și cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca și cetățean de onoare al comunei Târlișua (Bistrița-Năsăud).
(http://acad-cluj.ro/burzo-emil/ )

RaduProf. Ioan N. Radu e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu, scriitor și jurnalist, născut pe 15.09.1935 la Târgoviște.
Între 1942–1953 urmează școala primară și Școala Tehnică de Petrol din Târgoviște. Își completează ciclul liceal la Liceul „Ienăchiță Văcărescu”, unde își ia bacalaureatul în 1955. În continuare, urmează cursurile Facultății de Matematică-Fizică a Universității din Timișoara, absolvită în 1959. Pînă în 1997 a fost profesor de matematică și fizică la Colegiul Național „Constantin Carabella”.
A fost atras de aeromodelism în 1949, iar de rachetomodelism în 1957. În 1972 a câștigat titlul de campion european la rachetomodelism în Cehoslovacia și de campion la prima ediție a campionatului mondial de rachetomodelism, organizată în Iugoslavia, performanțe în urma cărora a primit titlul de maestru emerit al sportului. A deținut 5 recorduri mondiale și 16 recorduri naționale. A inclus rachetomodelismul românesc ca ramură de specialitate a Federației Române de Modelism. Este considerat de către Comisia Internațională de Aeromodelism (CIAM) din cadrul Federației Aeronautice Internaționale ca fiind unul dintre cei mai activi promotori ai acestei discipline sportive la nivel mondial. A participat la competiții și alte evenimente de profil organizate de CIAM în Federația Rusă, Kazahstan, Elveția.
A fondat și coordonat revista Astronautica din Târgoviște și a scris numeroase volume dedicate astronauticii, printre care și Aeronautica în România de la începuturi până în prezent publicată în 2015 la Ed. Bibliotheca.
De asemenea, a colaborat la revistele Gazeta Matematică și Fizică, Revista de Fizică și Chimie, Sport și Tehnică și Modelism. A primit Diploma „Paul Tissandier (en/fr)”, acordată de FAI (en) la 10 octombrie 2003; Diploma aniversară „50th Anniversary of FAI Space Modelling”, acordată de FAI la 23 aprilie 2012. În 2000 a devenit Cetățean de onoare al Târgoviștei.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_N._Radu)

 

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la decembrie 11, 2017 de în Meniu principal, Noutăți, Uncategorized.
%d blogeri au apreciat: